Przyłącza wodociągowe

Przypominamy, że o warunki techniczne dotyczące budowy przyłączenia wodociągu należy zgłosić się do zakładu wodociągowego jeszcze przed postawieniem fundamentów.

Nasza firma spełnia wszystkie warunki niezbędne do instalacji odpowiednich wodociągów. Zajmujemy się montażem instalacji wodociągowej, której prace obejmują m.in.:

Zajmujemy się całością prac, które są niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego.

W skład naszych działań wchodzi:

– wyznaczenie położenia rurociągów w terenie
– uporządkowanie i przygotowanie terenu pod prace
– roboty ziemne
– roboty montażowe (montaż podejścia pod wodomierz)
– zasyp wykopów
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Warto mieć na uwadze, że jakość wody z wodociągu jest pod stałym nadzorem specjalistów. Często jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż budowa studni z własnym systemem uzdatniania, gdzie jakość i ilość wód podziemnych może ulec zmianie.