Realizacje

Wykonaliśmy wiele sieci i przyłączy sanitarnych różniących się miedzy sobą stopniem trudności.

Możemy pochwalić się pracą zarówno nad budową przyłączy do budynków mieszkalnych znajdujących się na prostym terenie jak i tworzeniem przyłączy na terenach bardziej skomplikowanych.