Oferta

Zajmujemy się całością prac, które są niezbędne do wykonania przyłącza gazowego. W skład naszych działań wchodzi:

  • wyznaczenie położenia rurociągów w terenie
  • uporządkowanie i przygotowanie terenu pod prace
  • roboty ziemne
  • roboty montażowe (montaż rurociągu, montaż szafki gazowej w linii ogrodzenia lub na budynku)
  • zasyp wykopów
  • doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego