Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Każdy budynek mieszkalny powinien posiadać przyłącza służące do odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczowych. Nasza firma posiada uprawnienia do wykonywania kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach prac nad tymi przyłączami wykonujemy:

Zajmujemy się całością prac, które są niezbędne do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W skład naszych działań wchodzi:

– wyznaczenie położenia rurociągów w terenie
– uporządkowanie i przygotowanie terenu pod prace
– roboty ziemne
– roboty montażowe
– zasyp wykopów
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego