Przyłącza gazowe

Zajmujemy się całością prac, które są niezbędne do wykonania przyłącza gazowego. Zapewniamy wykonanie przyłącza zatwierdzonego przez zakład gazowniczy i spełniającego wszystkie warunki techniczne.

Przypominamy Państwu, że wykonanie przyłącza gazowego może nastąpić dopiero po uzyskaniu opinii kominiarskiej czyli dopiero na etapie stanu surowego „zamkniętego” jednak o warunki techniczne na wykonanie instalacji gazowej warto wystąpić jeszcze przed rozpoczęciem prac nad fundamentami budynku.

Zajmujemy się całością prac, które są niezbędne do wykonania przyłącza gazowego.
W skład naszych działań wchodzi:

– wyznaczenie położenia rurociągów w terenie
– uporządkowanie i przygotowanie terenu pod prace
– roboty ziemne
– roboty montażowe ( montaż rurociągu, montaż szafki gazowej w linii ogrodzenia lub na budynku)
– zasyp wykopów
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego