Certyfikaty

Posiadamy wszystkie uprawnienia niezbędne do wykonywania prac m.in.:

 

  • uprawnienie kierownika budowy w zakresie instalacji i sieci sanitarnych bez ograniczeń
  • uprawnienia do zgrzewania i nadzoru nad zgrzewaniem rurociągów z PE